APK là gì?

APK là viết tắt của Algemene Periodieke Keuring. APK đã được chính phủ giới thiệu để kiểm tra xem xe hơi hoặc xe máy của bạn vẫn an toàn, được đăng ký chính xác và đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường. Bạn có nghĩa vụ phải kiểm tra xe của bạn mỗi năm một lần. Bằng cách này bạn có thể chắc chắn rằng bạn luôn lái xe an toàn.

CHI PHÍ APK

Chi phí cho việc kiểm tra APK khác nhau đối với mỗi hãng xe. Ngoài ra còn có một sự khác biệt giữa một chiếc xe dầu và xe xăng vì đo lường các-bon từ xe dầu. Với chúng tôi, chi phí ALL-IN € 19.95 cho động cơ xăng và dầu. Khi kết hợp kiểm tra APK với dịch vụ bảo trì lớn, dịch vụ này hoàn toàn MIỄN PHÍ.

Những lời khuyên khi kiểm tra APK

Tránh tiền phạt APK và đảm bảo rằng xe của bạn được kiểm tra APK đúng ngày. Bạn có thể thấy trên báo cáo kiểm tra năm trước khi xe của bạn đã sẵn sàng để kiểm tra lại APK, bạn có thể đăng ký xe của mình trước 2 tháng, do đó bạn có đủ thời gian để gọi cho chúng tôi để làm cuộc hẹn. Sau khi kiểm tra, bạn sẽ nhận được một báo cáo thử nghiệm. Giữ báo cáo thử nghiệm này trong xe hơi, bởi vì bạn có nghĩa vụ phải có nó trong khi lái xe. Ngay cả khi chiếc xe của bạn đã bị từ chối, điều quan trọng là phải giữ báo cáo thử nghiệm. Khi bạn kết hợp APK của bạn với một bảo trì định kỳ lượt nhỏ, bạn có thể chắc chắn rằng chiếc xe của bạn đang chạy như một xe mới.
  • Kiểm tra APK xe của bạn đúng ngày
  • Giữ báo cáo thử nghiệm trong xe của bạn
  • Kết hợp APK của bạn với một bảo dưỡng định kỳ lượt nhỏ